Double-click here to add your own text.

Voor mijn partners in zorg en begeleiding zie www.zorgean.nl

Tel: 085 06 06 084

info@zorgean.nl

Zorgoverschrijdingen:Doordat ik jarenlange ervaring in vaak complexe zorg in-en extramuraal heb,  krijg ik regelmatig de vraag om Zorgoverschrijdingen op

casus-niveau te onderzoeken en te analyseren.


In de meeste situaties kan ik een passend advies geven, dat zowel recht doet aan de cliënt en medewerkers als de overschrijdingen

enorm reduceert of teniet doet.

Het is regelmatig dat "vreemde ogen" een manier van werken ontdekken in een team,  die niet anders dan kunnen leiden tot overschrijdingen.


Een goed voorbeeld is te denken dat een cliënt met 2 medewerkers verzorgen lichter is, terwijl met goede hulpmiddelen 1 medewerker de

zorg goed alleen kan doen.

Je moet dan natuurlijk wel weten hoe dat moet.


Door mij in te huren besparen teams uiteindelijk forse bedragen uit en voorkomen ze onnodige overschrijdingen in hun

budgetten.


Probeer het gewoon uit !